LİVA ANAOKULU

bilgi@livaanaokulu.com

Bulgurlu Mah. Aygül Sok. No:7 Üsküdar

0216 505 40 10

Hafta içi
07:30 - 19:00

Eğitim Anlayışımız

MONTESSORİ YAKLAŞIMI

Montessori Yaklaşımında özellikle çocuk gelişiminde en önemli dönem olan 0-6 yaş arası çocukların, soyut kavramları öğrenebilmesi için somut materyalleri kullanılmasına dayanır. Çocuklar ellerini kullanarak, materyaller sayesinde öğrenirler. Montessori eğitimi, temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durur. Her çocuğun özel ve farklı oluşundan yola çıkar. Çocuk özgürdür, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebilir.

HIGH SCOPE EĞİTİM YAKLAŞIMI

High Scope Yaklaşımı çocukların doğal gelişimsel özelliklerine dayandırılarak oluşturulmuş bir programdır. Yaratıcı ifade becerisi, dil ve okuryazarlık, sosyal etkileşim, psikomotor gelişim, müzik, sınıflama ve sıralama becerileri, sayılar, zaman ve mekan kavramları önemlidir. High Scope yaklaşımının en temel taşlarından birisi de aile katılımıdır. Ev ziyaretlerinin de içinde bulunduğu aile katılım çalışmaları aile ve çocuk hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak açısından önemli görülmektedir.

REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMI

Reggio Emilia Yaklaşımının en çarpıcı iki özelliği eğitim programının yapısı ve çevrenin rolüdür. Her iki özelliği tamamlayan ve programın başarısını arttıran en önemli unsur da aile katılımının çok verimli ve çok yönlü olarak kullanılmasıdır. Reggio Emilia okullarında çok etkileyici bir fiziksel ortam bulunmaktadır. Çocukların oyun oynarken çekilmiş resimleri, ailelerin ve öğretmenlerin yanı sıra diğer okul çalışanlarının muzip fotoğrafları çocukların yaptıkları ürünlerle birlikte sergilenmektedir.

PYP YAKLAŞIMI

PYP (Primary Years Program) : 3-12 yaş çocukları için geliştirilmiş, çocukların akademik bilgilenmesinin yanı sıra, sosyal, fiziksel, kültürel ve duygusal gelişimini de vurgulayan, böylece çocuğun bir bütün olarak yetiştirilmesini amaçlayan uluslararası ve alanlar üstü bir program. PYP’nin en büyük amaçlarından biri okulda öğrenilenlerin eyleme davranışa geçmesi. PYP, çocuğun sadece akademik olarak çok iyi olması değil, sosyal ve kültürel yönde de gelişmesi amacını gütmektedir.

BANK STREET YAKLAŞIMI

Bank Street Yaklaşımı “Gelişimsel-Etkileşim Yaklaşımı (Developmental-Interaction Approach)” olarak bilinen yaklaşım “gelişim” kavramını merkeze almakta ve her bir gelişim alanının birbiriyle olan “etkileşimi” ni vurgulamaktadır. Çocuk anlama, yorum yapabilme, sorulara yanıt arama becerilerini kazanmakta ve gelişimini sürdürmektedir. Bütüncül çocuk” kavramının önemsendiği yani çocuğun tüm gelişim alanlarıyla bir bütün olarak görüldüğü bir eğitim modeli benimsenmiştir.

FROEBEL YAKLAŞIMI

Çocuğunun gelişiminde dilin ve oyunun çok büyük bir etkisi vardır ve çocukların oyunları onlar için ciddi bir iştir. Çocuğun eğitiminde masal, müzik, dans ve eğlence son derece önemlidir ve uygulanacak eğitimde mutlaka olmalıdır. Eğitim sisteminde sözlü talimat sınırlı, ama çocuğun dünyayı tanıması için verilecek fırsatlar sınırsız olmalıdır. Çocuğun bütünlüğü konusu üzerinde önemle durmuştur. Öğretimde sezgici ve buldurucu bir yöntemi, bireysel çabayı, bilinenden bilinmeyene gitmeyi öğretir. Çocuk serbest hareket etmelidir. Yeteneklerini istedikleri gibi kullanabilmelidir. Çocuğun ihtiyaçlarına ve haklarına saygı gösterilmelidir. Çocuğun gelişimi devamlı ve kesintisiz olarak devam eder.

PROJE TABANLI EĞİTİM YAKLAŞIMI

Proje Tabanlı Eğitim ile aktif öğrenmeyi arttırmak ve desteklemek amacıyla gerçek yaşam deneyimlerini de içine alan kapsamlı bir çalışmadır. Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir.

Proje tabanlı eğitim yönteminin yararları;

  • Öğrencilerin, yaparak, yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlar.
  • Öğrencilere bağımsız düşünme ve eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırır.
  • Öğrencilerin problem çözme yeteneği kazanmalarını sağlar.