LİVA ANAOKULU

bilgi@livaanaokulu.com

Bulgurlu Mah. Aygül Sok. No:7 Üsküdar

0216 505 40 10

Hafta içi
07:30 - 19:00

Rehberlik Birimi

Liva Rehberlik Bölümü, çalışmalarını Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik çatısı altında yapmaktadır. Yapılan rehberlik çalışmalarında, çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. “Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik Modeli” sorunu değil gelişimi temel alan bir anlayışı yansıtır.

Oryantasyon Çalışmaları:

Çocukların evden ve ailelerinden ilk ayrılık deneyimlerini en sağlıklı şekilde yaşamaları için oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu süreçte çocuğun okul ortamına ve öğretmenine yavaş yavaş alışması, güven duyması ve ihtiyaçlarını annesi dışında bir başka yetişkinin de karşılayabileceğini deneyimlemesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme:

Okulumuza kaydı alınan her öğrenciye Denver ll Gelişimsel Tarama Testi uygulanır. Ölçme çalışmaları sonrası her bir çocuğun gereksinim duyduğu alanlarda rehberlik servisi tarafından hazırlanan programla “Gelişim Destekleme Çalışmaları” yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların gelişimlerinde en üst noktaya ulaşabilmeleri için bireysel çalışmalar da yapılmaktadır. Hazırlık grubu öğrencilerimiz için Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanır ve sonuçları veliler ile paylaşılır. İlkokula başlama ve okul tercihi konusunda velilerimize danışmanlık yapılır.

Gözlem ve Raporlama:

Tüm çocuklarımız psikoloğumuz tarafından sınıf ortamında gözlemlenir. Oyun ortamında arkadaş ilişkileri, aldığı roller, benimsediği davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, sosyal becerileri, iletişim düzeyleri, dikkat süresi, sorumluluk alma, paylaşımcılık gibi birçok özelliği hakkında bilgi edinilir. Bu bilgiler ışığında gerekli durumlarda çocuklarla bireysel çalışmalar yapılmaktadır.

Veli Görüşmeleri:

Öğrencilerin gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla randevulu bireysel görüşmeler yapılmakta, yapılan tarama ve ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen bulgular ve öğretmenlerden alınan bilgiler aileler ile paylaşılmaktadır.

Seminer/Eğitimler:

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda belirlenen psikolojik konular hakkında öğretmenlerimize ve/veya velilerimize seminerler düzenlenir.