LİVA ANAOKULU

bilgi@livaanaokulu.com

Bulgurlu Mah. Aygül Sok. No:7 Üsküdar

0216 505 40 10

Hafta içi
07:30 - 19:00

Vizyon Misyon

Vizyonumuz

Liva’da vizyonumuz; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, çağdaş ve güncel eğitim programları ve yaklaşımları aynı zamanda MEB’in okulöncesi eğitim programı çerçevesinde, evrensel, bilimsel temelli, sanatsal, spor ve kültürel etkinliklere önem veren, özgün, yaratıcı ve orijinal ürünleri ve fikirleri destekleyen bir eğitim anlayışı ve aile katılımını önemseyen yaklaşımla eğitimine devam edebilen bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

Liva’da çocuklarımız; olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini çekinmeden, rahatlıkla ifade edebilen, araştıran, soran ve sorgulayan, merak duygusu gelişmiş, paylaşımcı, işbirlikçi, özgüvenli ve kendilik algısı gelişmiş, sorumluluk sahibi, farklılıklara saygı gösteren, başkalarının haklarına saygı gösterirken ve aynı zamanda kendi haklarını koruyan, çevreye duyarlı, doğayı koruyan ve evrensel değerleri önemsemek üzerine kaliteli bir eğitim alırlar.

Hedeflerimiz

Yaparak yaşayarak öğrenen,

Hoşgörülü ve sevecen,

Sorumluluk bilinci olan,

Soran sorgulayan, merak duygusu yoğun,

Aktif katılım ve yaratıcı,

Çevreye ve doğaya karşı duyarlı,

Neden- sonuç ilişkisi kurabilen,

Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen ve önemseyen,

Karşılaştığı sorunları etkili bir şekilde çözebilen,

Kendini rahat bir şekilde ifade edebilen,

Okul-aile işbirliğini önemini bilen,

Bir üst kademe olan ilkokula en iyi şekilde hazırlayabilen,

Milli ve manevi değerleri bilen ve benimseyen,

Aynı zamanda tüm okul personelinin, velilerinin ve çocuklarının LİVA ‘da olmaktan mutluluk ve sevinç duyduğu, farklı proje ve eğitimleri destekleyen, geliştiren bir okul olmaktır.