LİVA ANAOKULU

bilgi@livaanaokulu.com

Bulgurlu Mah. Aygül Sok. No:7 Üsküdar

0216 505 40 10

Hafta içi
07:30 - 19:00

Neden Liva

club

Liva Kulüp

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri yönergesi kapsamında okulumuz Çocuk Kulübü uygulamasını da devreye sokmuştur. Bu kapsamda Çocuk Kulübü etkinlikleri kapsamında, günde 1 saati aşmamak koşulu ile verilebilecektir. Kulüp öğretmenlerimiz kendi dallarında branşlaşmış uzman kişilerdir.

DANS: Bale ve modern dans çalışmaları; çocuklarımızın bedensel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimini, vücut ve beyin koordinasyonunu, bedenini kullanma-denge becerisi ile disiplinli çalışmalarını, başarma duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirir.

DRAMA: Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Yaratıcı drama, okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

TEKVANDO: Tekvando bir dünya sporudur. Kendine özgün ruhu, ahlaki prensip ve kuralları vardır. Çocukta grup ve toplum psikolojisini geliştirerek ortak hareket etmeyi öğretir. Çocuğun kendine güvenini , kurallara uyma bilincini geliştirir. Mental yeteneği artırır ve karar verme süresini çabuklaştırır.

MÜZİK: Müzik etkinliği duyu, ritim, yaratıcılık, dil gelişimi, müzik aletlerini tanıma, bedenini kullanma, yeteneklerini fark etme, birlikte şarkı söyleme ve toplu iş yapma alışkanlığı kazandırır. Müzik eğitimi kapsamında: Beden perküsyonu (orff schulwerk), ritm çalışmaları, şarkı öğrenimi, kora çalışmaları yer almaktadır.

food

Beslenme Dostu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalan protokol ile Beslenme Dostu Okul Programı ülkemizde başlatılmıştır. Beslenme Dostu Okul Programı” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Kurumumuz sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda hayat boyu bilinç ve duyarlılık oluşturmayı hedeflemiş, öğrencilerimizi hareketli yaşama özendirerek, obezitenin önlenmesine destek olan çalışmaları yapmayı benimsemiştir ve bu doğrultuda da “Beslenme Dostu Okul ” projesine yönelik çalışmalar sonucunda sertifika almaya hak kazanmıştır.

– Okulumuzun eğitim-öğretim akış programı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama uygun etkinliklerle desteklenmekte ve uygulanmaktadır.

– Öğrenci öğretmen ve çalışanların farkındalığını arttırmak üzere farklı etkinlikler yapılmaktadır.

– Özellikle Beden Eğitimi etkinliklerinde öğrencilerimizin etkin bir şekilde etkinliklere katılımı teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda spor oyun alanları ile malzemeleri konusunda zenginleştirilme faaliyetlerine sürekli devam edilmektedir.

– Öğrencilerimizin rutin aralıklarla boy-kilo ölçümleri yapılmakta ve risk grubundaki öğrencilerin velileri bilgilendirilerek ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir.

– Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında belirli gün ve haftalar etkin olarak kutlanmaktadır.

– Okul su deposunun düzenli olarak bakımı ve temizliği yapılmaktadır. “Beslenme Dostu Okul Projesi” çalışmalarını koordine etmek üzere “Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi” oluşturulmuştur.

– Temizlik ve dezenfektan için kullanılan malzemeler “Sağlık Bakanlığı’ndan izinli ve ruhsatlı ürünlerdir.

swimming

Yüzme & Jimnastik

YÜZME: Okulumuzda bulunan yüzme havuzumuzda, öğretmenimiz eşliğinde yapılacak yüzme derslerinde çocuklarımız suya alışma ve yüzmeyi öğrenmenin yanı sıra, eğlenceli havuz oyuncakları ile de keyifli zaman geçiriyorlar.

JİMNASTİK: Çocuklarımızın ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlamak, günlük yaşamın koşullarına alıştırmak amacıyla yapılan etkinlikler bütünlüğüdür. Beden Eğitimi etkinlikleri yaş grubu özellikleri göz önünde bulundurularak çocukların hayal gücü ve oyun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılandırılmıştır.

language

Yabancı Dil

Anaokulumuzdaki İngilizce Programı’nın temel amacı, İngilizce’nin zevkli ve eğlenceli bir şekilde öğrenilmesinin ilk adımlarını atmaktır. Başlangıç seviyesi için gerekli olan kelimeleri öğretmek, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirecek temeli oluşturmak ve genel olarak gelecek yıllardaki Yabancı dil öğretimine yönelik bir alt yapı hazırlamaktır. Anaokulumuzda İngilizce Etkinliği 3 yaş sınıfında haftada 3 Saat, 4 yaş sınıfında haftada 4 Saat, 5 yaş sınıfında haftada 5 Saattir.

chess

Satranç

1997 yılında yapılan araştırmalar matematik, fen ve okuma alanlarında görülen başarıların arkasında satrancın olduğunu göstermiştir.

Satrancın en temel katkıları:

1) Mantık ve hafıza gelişimine katkıda bulunmak.
2) Düşünce disiplininin gelişmesini sağlamak.
3) Davranışları kontrol edebilme yeteneğini geliştirmek.
4) Kazanma ve kaybetme olgusunu kavrayabilmek.
5) Öğrenilen teknikleri uygulayabilmek.
6) Konsantre olabilme gücünü artırmak.

flag

Beyaz Bayrak

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak ve Sertifika ile ödüllendirildi.

Beyaz Bayrak nedir?

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından, okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, temizlik açısından 100 üzerinden en az 90 alan okullara beyaz bayrak verilmektedir. Bu belge 3 yıl süreyle geçerli olacak, kontroller de bu süre içinde devam edecektir.

tech

Teknoloji

Okul Öncesi dönemde teknolojiyi tam ve etkili kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda okulumuz bilgisayar laboratuvarı tam donanımlı bir şekilde hazırlanmıştır. Bilgisayar derslerimizde çoklu zeka kuramına uygun olarak öğrenme eğitimi verilmektedir. Öğrenme sürecini eğlenceli hale getiren etkinliklerle; öğrencilerin bilgisayarı bir oyun aracı değil, problem çözme ve bilgiye ulaşma aracı olarak görmeleri hedeflenmektedir.
Uygulamalarda; internet, çocuklara yönelik; grafik, multimedya, veri tabanı, masaüstü yayıncılık gibi çeşitli eğitim yazılımları kullanılmaktadır. Sınıflarımızdaki akıllı tahtaları da öğretmenlerimiz eşliğinde kullanmayı öğrenmektedirler.

brain

Akıl Oyunları

Akıl oyunları; hızlı ve kalıcı öğrenmede çocuklara, daha çabuk karar verme, bir sonraki aşamaları düşünme ve tahmin etme, mantığını etkili ve uygun bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırır. Aynı zamanda çocukların eğlenirken öğrenmesini, bilişsel- dil gelişimini ve sosyalleşmesini sağlar.

Problem çözme, akıl yürütme, eleştirel düşünme, araştırma, karar verme, yaratıcı düşünme ve etkili iletişim gibi birçok beceriyi kazandırmanın yanı sıra dikkat, eşleştirme, ilişki kurma, gruplama, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi kazanımları destekler.

Liva’da akıl oyunları olarak birçok materyal bulunmakta ve düzenli olarak çocuklarla birlikte oynanmaktadır. Bunlardan bazıları; dikkat geliştirme oyun setleri, ahşap bloklar, hafıza ve kelime kartları, ilişki oyunları, eşleştirme kartları, tangram, denge oyunları, sıralama kartları gibidir.

horse

Gezi & Aktivite

Eğitim – öğretim süreci boyunca temaları destekleyen yaparak-yaşayarak öğrenmeyi temel alan, alan gezileri yapılmaktadır. Merak ettiklerimizi gözlemleyerek, araştırarak, keşfederek, dokunarak, yerinde inceleyerek; yakından tanıma, tahmin etme, sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerinin gelişmesinde çok önemlidir. Gezi öncesinde çocuklarda merak uyandıracak ön bilgiler verilir, gezi sırasında araştırmacı olmaları ve hazırladıkları soruların cevapları bulmaları sağlanır.

security

Güvenlik

Okulumuz 7 gün 24 saat 23 tane kamera tarafından kayıt altına alınmaktadır. Binamızda duman sensörleri, 2 adet yangın merdiveni, yangın söndürme tüpleri bulunmakta olup, kablo ve tesisat yangın güvenliği yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenmiştir. Gelen ziyaretçilerimizi ziyaretçi defterine kayıt etmekteyiz. Okulumuzun zemin etüttü bulunmakta ve acil durumlarda uygulayabileceğimiz tedbir planımız bulunmaktadır.

health

Sağlık

Okulumuzda hastalanan veya kritik bir durum yaşayan öğrencimiz olursa velisine bilgi verilmektedir. Velimizin gelip alamayacağı bir durum olursa, en yakın sağlık kuruluşuna öğrencimizi götürüp velisi gelene kadar öğrencimize refakat etmekteyiz. Kurumumuza hasta çocuklarımız tam olarak iyileşmeden ilaçla(antibiyotik) geldiklerinde farklı sıkıntılar yaşanmaması adına ilaç verilmesine sıcak bakılmamaktadır.

school-service

Servis

Her koltukta emniyet kemeri bulunmaktadır. Araçlarımız, Emniyet Müdürlüğü’nün belirlediği standartlara uygun olup, öğrencilerimiz yolculuk sırasında ferdi kaza sigortalıdır. Öğrencilerimiz gözetmen eşliğinde evlerinden alınıp okulumuz öğretmenlerine teslim edilir, yine aynı şekilde gözetmen tarafından okulumuzdan teslim alınıp en güvenli ve doğru şekilde ulaştırılmaktadır.